Wyszukiwarka

Pole biwakowe w Brzeżance

 

Pole Biwakowe Nadleśnictwa Strzyżów w Brzeżance znajduje się na wzniesieniu Brzeżanka (477) ok. 3 km od Strzyżowa z dala od głównych linii komunikacyjnych.

Pole to położone jest na zielonym szlaku PTTK z Krosna, przez Odrzykoń z zamkiem „Kamieniec”, Górę Królewską, Węglówkę i Bonarówkę do Strzyżowa przez masyw Brzeżanki. Do Pola Biwakowego doprowadzi nas również szlak rowerowy oznaczony na mapie „Tras rowerowych zielonych okolic Strzyżowa”. Prowadzi on pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę, Żyznów, Godową i z powrotem do Strzyżowa.

Ok. 1500 m. od pola biwakowego przebiega szlak czarny PTTK, w miejscu gdzie według tradycji pod starym bukiem zbierali się ochotnicy do udziału w powstaniach narodowych.

Pole Biwakowe cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w okresie wiosenno-jesiennym. Mała architektura na polu biwakowym pozwala na dłuższy odpoczynek podczas wypraw pieszych i rowerowych, można tu rozpalić ognisko, zapoznać się z tablicą informacyjną o florze i faunie tutejszych lasów, a także tablicą poświęconą Czarnorzecko-Strzyżowskiemu Parkowi Krajobrazowemu, który obejmuje również Brzeżankę. Obszar chroniony ze względu na wysokie walory turystyczne krajobrazu oraz bogaty świat roślin (ponad 900 gatunków roślin naczyniowych - kwiatów) i zwierząt. Posiada bardzo atrakcyjną rzeźbę terenu z głęboko wciętą doliną potoku Brzeżanka oraz jego dopływów.

Z pola biwakowego, mimo podrastających drzew rozciąga się piękny widok na dolinę rzeki Stobnica z wsią Godowa oraz na Rzeszów rozpoznawalny nad masywem Góry Niebyleckiej.

Piękne krajobrazy możemy podziwiać z punktów widokowych na odkrytym grzbiecie granicznym z Wysoką Strzyżowską - nad przysiółkiem Graniczna, gdzie widok roztacza się na dolinę rzeki Kopytko, a z przysiółka Podlas na Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie od Góry Chełm (528 m n.p.m.), na zachodzie po Kopalinę (464 m n.p.m.) zw. Górą Niebylecką, na wschodzie i dolinę Wisłoka od Cieszyny po Nową Wieś.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl