Wyszukiwarka

Wiśniowa

 

 

 

 

Powierzchnia: 83 km2

Ludność: 8 543 mieszkańców

Dane teleadresowe:

38-124 Wiśniowa 150

tel. (17) 27 750 62, fax (17) 27 759 01

e-mail: gmina@wisniowa.pl

www.wisniowa.pl

 

Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód od Rzeszowa - głównego miasta regionu. Administracyjnie należy do niej 13 sołectw: Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kozłówek, Kożuchów, Markuszowa, Niewodna, Oparówka, Pstrągówka, Różanka, Szufnarowa, Tułkowice, Wiśniowa, położonych w dolinie Wisłoka oraz wzdłuż jego północnych i południowych dopływów. Od północy Gmina Wiśniowa graniczy z gminą Wielopole Skrzyńskie, od południowego zachodu z gminą Wojaszówka, od zachodu sąsiaduje z gminą Frysztak, natomiast od strony wschodniej graniczy z gminą Strzyżów.

Gmina położona jest na obszarze dwóch regionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego, które oddziela od siebie linia rzeki Wisłok. Część gminy należy do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na południe od doliny Wisłoka jest to zalesione pasmo Jazowej z Czarnówką (491 m n.p.m.) i Krowią Górą (469 m n.p.m.), na północ zaś część masywu Barda i Góra Chełm (528 m n.p.m.) z rezerwatem, w którym chroniony jest naturalny kompleks lasów bukowych i bukowo-jodłowych.

Gmina Wiśniowa bogata jest w wiele atrakcji turystycznych, które zachęcają głównie do pieszych wędrówek szlakami turystycznymi. Pozwala to zaobserwować piękno tutejszej przyrody, cudowne ukształtowanie terenu, a także wiele obiektów zabytkowych - głównie sztuki sakralnej.

Pierwsze wzmianki pojawiają się w roku 1279 o Kożuchowie, natomiast w 1366 r. o Wiśniowej i Niewodnej. W okresie tym teren dzisiejszej gminy należał zapewne do rodu Bogoriów, potem zaś m.in. do bogatych rodzin Odrowążów, Bonerów, Jabłonowskich, zaś od poł. XIX w. do Mycielskich. Ci ostatni, stworzyli z Wiśniowej swoistą mekkę krakowskiego świata artystycznego i politycznego przełomu wieków. Józef Mehoffer, Jan Cybis, Tytus Czyżewski i inni, wielokrotnie gościli w murach tutejszego pałacu. Obecnie obiekt ten, wybudowany na początku XVII w. i przebudowany w II połowie wieku XVIII i XIX (wg proj. F. Pokutyńskiego) stanowi jedną z największych atrakcji gminy Wiśniowa. Towarzyszą mu liczne zabudowania podworskie, w tym oficyna będąca niegdyś obronnym dworem (XVI - XX w.) oraz neoromańska kaplica grobowa Mycielskich z 1901 r. (wewnątrz cenne XV w. rzeźby włoskie). Otoczenie stanowi rozległy park o powierzchni 11 ha. Z innych zasługujących na uwagę zabytków gminy, wymienić należy także kościoły w:

- Niewodnej pw. św. Anny z 1923 r. (z trójnawowym wnętrzem ozdobionym współczesną ornamentowo - figuralną polichromią, trzema ołtarzami, amboną, chrzcielnicą oraz chórem z XVIII w);

- Kozłówku pw. św. Doroty z 1877 r. (z zachowanym barokowym prospektem organowym z poprzedniej świątyni i gotycką rzeźbą świętej z ok. 1460 r.);

- oraz neoromańska dawna cerkiew grekokatolicka z 1912 r. w Oparówce, świadcząca o rusińskiej przeszłości regionu.

- rzadkie już w Polsce wiatraki obejrzeć można w Kalembinie, Różance i Szufnarowej, w której znajduje się izba regionalna "Jak żyli i pracowali nasi przodkowie".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl