Wyszukiwarka

Krościenko Wyżne

 

 

 

 

Powierzchnia: 16,33 km2

Ludność: 5 541 mieszkańców

Dane teleadresowe:

ul. Południowa 9

38-422 Krościenko Wyżne

tel. 13 43 151 90, (13) 43 151 06, fax 13 43 168 60

e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

www.kroscienkowyzne.pl

 

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich, czyli śródgórskiego obniżenia, a dokładniej w ich rozległej części noszącej nazwę Kotliny Krośnieńskiej. Kotlina ta w kierunku wschodnim łączy się z sąsiednią Kotliną Zarszyńską, a w kierunku zachodnim – z Kotliną Jasielską.

Krościenko Wyżne to powierzchniowo najmniejsza gmina w województwie podkarpackim. W skład obszaru administracyjnego gminy wchodzą dwa sołectwa – Krościenko Wyżne i Pustyny. Jako samodzielna jednostka została utworzona w 1995 roku.

Od Krosna – miasta powiatowego jest oddalona o 5 km. Gmina graniczy z następującymi miejscowościami: od zachodu z Krosnem, od wschodu z Iskrzynią i Haczowem, od północy z Korczyną i Kombornią, a od południa z Łężanami, Targowiskami i Zalesiem. Przez wschodnie obrzeże gminy przebiega ważna droga krajowa Nr 9, Rzeszów – Barwinek. Przez gminę z zachodu na wschód prowadzą dwie drogi powiatowe łączące Krosno z powiatem brzozowskim.

Gmina usytuowana jest po obu stronach rzeki Wisłok, która przepływa przez całą długość miejscowości Krościenko Wyżne, dzieląc ją na dwie strony – północną i południową. Strona północna charakteryzuje się licznymi wzgórzami i pagórkami. Równolegle do biegu rzeki ciągnie się pasmo Góry Marynkowskiej o wysokości bezwzględnej 330 m. Z tego najwyższego punktu w Krościenku Wyżnym, rozciąga się widok na całą miejscowość, sąsiednie wsie, Krosno, Prządki i zamek Kamieniec w Odrzykoniu oraz na Górę Cergową i inne szczyty Beskidu Niskiego.

Krościenko Wyżne to jedna z najstarszych osad w okolicy Krosna (pierwsze wzmianki historyczne o wsi Krościenko pochodzą z połowy XIV w). Zasadniczą rolę w jej powstaniu miał król Kazimierz Wielki. Wieś została utworzona na „surowym korzeniu”, poprzez wykarczowanie lasów, na nowo przyłączonych ziemiach księstwa Włodzimiersko-Halickiego. Do tego nawiązuje herb gminy, w którym widnieje orzeł piastowski oraz lew – herb księstwa. Nad nimi umieszczona jest korona wspomnianego władcy.

Informacje o istnieniu Pustyn, terenu określanego dawniej jako „pustka” – obszar niezamieszkały, pochodzą z XVIII w. W XIX w. używało się już nazwy Pustyny.

Gmina Krościenko Wyżne to trzykrotna laureatka rankingu „Złotej Setki Samorządów” i dwukrotna „Srebrnej Setki Samorządów”. To Gmina, która w latach 2005 i 2006 należała do najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce – ranking „Rzeczpospolitej”, a w 2005 r. zajęła I miejsce i uzyskała tytuł „Najlepszej Gminy Wiejskiej” w RP.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl