Wyszukiwarka

Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Myscowej - dawna cerkiew

  

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskiewii pochodzi z 1796 r. Wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, ma trójczłonową bryłę, dach wieńczy kopuła. Wewnątrz zachowane duże fragmenty ikonostasu, rozmieszczone w różnych częściach kościoła.

Od 1949 r. świątynia używana jest jako kościół rzymskokatolicki, początkowo parafialny, obecnie jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Polanach.

Do 1986 r. stała obok niej drewniana zabytkowa dzwonnica, konstrukcji słupowej, pochodząca co najmniej z XVIII w. Ze względu na liczne uszkodzenia nie przetrwała silnej wiosennej burzy. Jej pozostałości szybko usunięto i postawiono nową, murowaną, której konstrukcja współgra z charakterem samej świątyni.

W odległości 400 m od dawnej cerkwi znajduje się cmentarz, na którym zachowały się kamienne nagrobki z przełomu XIX i XX w. i kaplica cmentarna. Naprzeciw cmentarza stoi murowana kapliczka z początku XX w.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl