Wyszukiwarka

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce

 

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oparówce obecnie wyznania rzymsko - katolickiego, to dawna, zabytkowa cerkiew greko – katolicka, wybudowana przez ludność ruską nazwaną przez etnografów „Zamieszańcami”. Pierwotna drewniana cerkiew wybudowana około 1700 roku, odnowiona i konsekrowana w 1882 roku. Dzisiejszy wygląd cerkiew uzyskała w 1912 roku. Jest ona murowana w stylu neoromańskim, z carskimi wrotami i bogatą polichromią. Polichromia zawiera narodowe akcenty ukraińskie. Parafia prawosławna istniała tutaj od 1513 r., grekokatolicka przypuszczalnie od 1692. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła dojazdowego, ponieważ mieszkańcy Oparówki należą do parafii w Wysokiej Strzyżowskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl