Wyszukiwarka

Wojaszówka

 

 

 

 

Powierzchnia: 83,4 km2

Ludność: 9 238 mieszkańców

Dane teleadresowe:

38-471 Wojaszówka 115

tel. (13) 43 850 16, (13) 43 850 28, fax (13) 43 852 25

e-mail: urzad@wojaszowka.pl

www.wojaszowka.pl

 

 

Gmina Wojaszówka leży na skraju Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego, w dolinie Wisłoka. Położona jest około 15 km na północ od Krosna. Od wschodu graniczy z gminami Strzyżów i Korczyna, od południa z gminą Krosno, od zachodu z gminami Jasło i Jedlicze, a od północy z gminami Frysztak i Wiśniowa. Swoim zasięgiem obejmuje 11 wsi (Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łąki Strzyżowskie, Odrzykoń, Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka).

Walory przyrodnicze gminy to naturalne bogate urzeźbienie terenu, lasy, woda i wolne od zanieczyszczeń środowisko. Górzysty charakter gminy podkreślają pofałdowane wzgórza od 240 do 452 m. n.p.m, najwyższe z nich to Kamieniec, Płacznik, Góra Kiczary, Spalona Góra i Skałki Jagiellońskie. Najwyższe partie Pogórzy porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Wzgórza te poprzecinane są dolinami opadającymi dość stromo ku dolinie rzeki Wisłok. Obszar gminy posiada cechy klimatu podgórskiego, zróżnicowanego, uwzględniając przy tym położenie nad poziomem morza.

Znaczna część obszaru gminy Wojaszówka znajduje się w strefie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego który prawie w połowie zajmują naturalne ekosystemy leśne z przewagą jodły, buka, sosny zwyczajnej. Przez obszar gminy przepływa rzeka Wisłok wąską doliną meandrując na północny - zachód przez Odrzykoń, Bratkówkę, Wojkówkę, Łączki Jagiellońskie, Wojaszówkę, Łęki Strzyżowskie.

Walory przyrodnicze Gminy Wojaszówka to atuty sprzyjające rozwojowi turystyki. Warte obejrzenia są ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne utworzone w miejscach szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, gdzie możemy obserwować naturalne gatunki fauny i flory. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców. Najbardziej lubianym i najchętniej odwiedzanym miejscem jest zamek Kamieniec.

Z punktów widokowych znajdujących się na obszarze gminy można podziwiać panoramy Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko - Sanockich, Beskidu Niskiego, a przy dobrej widoczności również Bieszczady i Tatry.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl