Wyszukiwarka

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne - Łętownia

 

W Łętowni, na obszarze Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, można skorzystać z kompleksu ścieżek edukacyjno–rekreakcyjnych. Tworzą go: ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój początek mają na polanie obok leśniczówki w Łętowni. Punktem wyjściowym jest zielona klasa „Pod Jodłami”. Jest tu też jedno z dwóch pól biwakowych na trasie. Drugie znajduje się w lesie, przy strumieniu, ok. 100 m za polaną. Dolina na ścieżce nazywana jest „doliną salamander”. Dlaczego tak jest, możemy przekonać się, obserwując to miejsce po deszczu.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wiedzie przez najurokliwsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km. Na jej trasie umieszczono 10 tablic poglądowych, które stanowią kompendium wiedzy o życiu lasu, o gatunkach roślin i zwierząt tu występujących. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi jarami przerzucono oporęczowane kładki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone są w umocnione stopnie terenowe i poręcze. Nad najgłębszym jarem urządzono półkę widokową, a nad potokiem pole biwakowe.

Ścieżka zdrowia długości około 1,5 km i oznakowana w terenie kolorem biało-czerwonym, ma swój początek po przeciwległej w stosunku do leśniczówki stronie polany i wiedzie w górę, by po chwili połączyć się ze ścieżką edukacyjną. Na jej trasie umieszczono 6 elementów do ćwiczeń: konstrukcyjnych bądź wykorzystujących specyficzny układ naturalnych skupisk drzew. Jednym z elementów ścieżki zdrowia są „skoki sroki” (pokonywanie 11 pni). Za przejściem przez jar, trasa ścieżki schodzi w dół w stronę kąpieliska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl