Wyszukiwarka

Mogiła zbiorowa Żydów w Przeczycy

 

W lesie na granicy Przeczycy i Jodłowej znajduje się zbiorowy grób Żydów z Jodłowej pomordowanych przez hitlerowców 10 lipca 1942 r. Po wojnie na miejscu egzekucji położono kamienną płytę, a na niej umieszczono macewę wykonaną z czarnego marmuru. O tragedii, która się tu dokonała informuje napis w języku hebrajskim i polskim.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl