Wyszukiwarka

Kamień "Dudniacz" w Szufnarowej

  

Na północnym krańcu wsi Szufnarowa, w małym lesie znajduje się skała zwana Dudniaczem, owiana wielowiekową legendą. Jeśli wejdzie się na tę skałę, zaczyna głucho dudnić, jakby była pusta w środku. Na skale tej wg legendy zbudowany był zameczek, w którym mieszkał założyciel wsi, przybyły z północy rycerz Szufnar. Rycerz ów, razem ze swym synem brał udział w wojnach z Tatarami. Gdy jego syn został pojmany w niewolę i zginął w straszliwych męczarniach, ojciec w ramach zemsty pozbawił życia gromadę jeńców przetrzymywanych w podziemiach zamku skazując ich na powolną śmierć głodową.

W chwili śmierci Szufnara rozszalała się burza z piorunami, które spaliły zamek wraz z ciałem starca. Według relacji niektórych mieszkańców pod skałami tymi znajdują się lochy, które prowadziły do oddalonego o ok. 40 km Odrzykonia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl