Wyszukiwarka

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie

 

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w miejscowości Stępina, w byłej filii szkoły podstawowej. Jego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przede wszystkim zlikwiduje zagrożenie ekologiczne zwiazane z degradacją występującej tu flory i fauny oraz wyeliminuje wynikające z braku odpowiedniej wiedzy ekologicznej zagrożenia dla srodowiska naturalnego. Umożliwi w szerokim zakresie korzystanie z odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Przyczyni sie do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl