Wyszukiwarka

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrkowie

 

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków gminy. Jednonawowa świątynia zbudowana pod koniec XVI wieku jest prawdopodobnie dziełem arian, którzy zajmowali ją w latach 1565 – 1595. W drugiej połowie XVII wieku do pierwszej renesansowej części dobudowano nawę, zakrystię oraz wieżę zachodnią, tworząc niewielki kościół katolicki. W jego wnętrzu znajduje się wiele cennych, różnorodnych stylowo sprzętów i dekoracji. Wnętrze nawy zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z przełomu XIX i XX wieku, prezbiterium zaś ornamentalna autorstwa Adama Haja z 1926 roku. Strop pod wieżą ozdobił w roku 1958 motywami maryjnymi tarnowski artysta Stanisław Westwalewicz. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII i XIX wieku. Jego centralną część stanowi rokokowy ołtarz główny z 2 połowy XVIII wieku z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, przekształcony w latach 1879-1880. W polu środkowym ołtarza głównego znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP pędzla Walerego Eliasza Radzikowskiego, a po bokach bramki z posągami świętych. Całość wyposażenia dopełniają cztery późnobarokowe ołtarze boczne - dwa przy tęczy i po jednym w każdej z kaplic. Ponadto wnętrze świątyni zdobi ambona z końca XVIII wieku i klasycystyczna chrzcielnica z początku wieku XX. Całości wyposażenia dopełniają barokowe obrazy i rzeźby.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl