Wyszukiwarka

Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej w Grabiu

  

Kościół w obecnym kształcie powstał w latach 90. (prowizoryczna kaplica postawiona została w 1957 r.). Usytuowany jest miejscu nieistniejącej greckokatolickiej cerkwi pw. śś. Kosmy i Damiana zbudowanej w 1809 r. Świątynia ta miała charakterystyczną sylwetkę trójdzielnej cerkwi łemkowskiej z łamanym dachem krytym gontem. Jedna z wież nadbudowana była nad kruchtą (przedsionkiem), drugi hełm nakrywał nawę główną, trzeci – prezbiterium. W cerkwi znajdował się ikonostas z 1856 r.

Po wysiedleniu rdzennej ludności łemkowskiej w ramach powojennej „Akcja Wisła”, świątynia w całości uległa spaleniu w roku 1953. Z cerkwi ocalała tylko figura Matki Bożej, która stoi w bocznym ołtarzu po prawej stronie oraz dwa metalowe krzyże, które wieńczyły cerkiewne kopuły.

Przebudowany kościół, poświęcony w 2001 r. otrzymał tytuł Matki Bożej Śnieżnej. Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej i służy mieszkańcom Grabiu, Ożennej i Wyszowatki.

Pamiątką przeszłości jest także znajdujący się z tyłu dawny łemkowski cmentarz parafialny z pięknymi żeliwnymi i kamiennymi krzyżami. Na terenie wsi można zobaczyć jeszcze zabytkowe przydrożne krzyże i kapliczki. Znajdują się tu również dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 4 i nr 5), zaprojektowane przez słowackiego architekta Duszana Jurkovicza.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl