Wyszukiwarka

Wodospad "Trzy Wody" w Komborni

 

Powstał na warstwie piaskowca w otoczeniu zwartego drzewostanu jodłowo-bukowego. Jest to jeden z nielicznych wodospadów skalnych objętych ochroną prawną na terenie województwa podkarpackiego. Posiada 7 m wysokości. Jego szerokość u podstawy wynosi 10 m, natomiast w górnej części 3 m. Ilość przepływającej wody przez wodospad jest okresowo zmienna, zależy bowiem od zasobów wodnych zasilających go cieków. Beskid Niski, Pogórze Karpackie oraz Bieszczady nie stanowią obszarów bogatych w wodospady. Zarówno sam wodospad, jak i też znajdujące się w pobliżu formy skalne oraz ich dostępność stanowią o atrakcyjności tego miejsca pod względem turystycznym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl