Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Marcina w Zwierniku

 

Parafia Zwiernik wraz kościołem powstała około 1373 r. Z czasem pierwszy kościół drewniany został zastąpiony nowym, obszerniejszym pw. św. Anny z 1595 r. , który spłonął w 1885 r. Wtedy znów przez jakiś czas korzystano z tego pierwszego kościoła, który ostatecznie uległ zniszczeniu w wyniku pożaru i został rozebrany w 1912 roku.

Obecny, zbudowany w 1664 r. w Padwi Narodowej Kościól w 1891 r. został przeniesiony do Zwiernika i odbudowany na obecnym miejscu. Jednonawowa świątynia została wzniesiona w stylu barokowym. Wieżę dobudowano po roku 1972. W wejściach do nawy i zakrystii znajdują się portale ciesielskie z XVII w. Nad wejściem od frontu widnieje wyryta data budowy 1664 i odnowienia 1842. Polichromia secesyjna, figuralna i ornamentalna została namalowana przez Stanisława Gucwę w 1910 r. Na wyposażenie świątyni składają się: pochodzący z Pilzna ołtarz główny z krucyfiksem i siedemnastowiecznym tabernakulum, dwa ołtarze boczne oraz chrzcielnica. W ołtarzu prawym mieści się, uratowany ze spalonego kościoła obraz św. Anny Samotrzeć. Lewy ołtarz, neogotycki, przeniesiony został tu z tarnowskiej katedry w 1889 roku. Ponadto na belce tęczy znajduje się barokowy krucyfiks z przełomu XVII i XVIII wieku. Na wieży zawieszone są trzy dzwony, z których jeden ufundowany został w 1701 roku przez tutejszego proboszcza Jakuba Celińskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl