Wyszukiwarka

Dwór Dydyńskich w Strzyżowie

  

Dwór Dydyńskich znajduje się na drugim brzegu Wisłoka, przy ul. Modrzewiowej 1A w Strzyżowie. Został on zbudowany w 2 poł. XVIII w. w stylu barokowo – klasycystycznym, w miejscu starszego założenia dworsko – parkowego, po którym pozostał okazały park rozciągający się po stronie południowej oraz zabudowania gospodarcze po stronie wschodniej. Dwór w XX w. został przebudowany, od strony frontowej dostawiono, oparty na czterech filarach, taras, następnie w części poddasza usytuowano cztery okna.

Od początku lat 90- tych XX w. służył jako siedziba Muzeum Społeczno – Regionalnego, a także Środowiskowy Dom Samopomocy. Taką funkcję pełni do dziś.

Ród Dydyńskich mocno zapisał się w historii Strzyżowa, gdyż przyczynił się do tego, że Strzyżów uzyskał status miasta powiatowego, natomiast kamienica przy ul. Andersa 2, która była w ich posiadaniu, stała się 5.08.1896 r. siedzibą powiatu. Obecnie znajduje się tam Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie. Dzięki Konstancji Dydyńskiej wybudowano kaplicę cmentarną pw. św. Michała Archanioła w Strzyżowie w I połowie XIX w., na której zostało wygrawerowane epitafium inskrypcyjne Antoniego Dydyńskiego. Dydyńscy przyczynili się również do budowy kolei w Strzyżowie, pomagali założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Strzyżowie i Godowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl