Wyszukiwarka

Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pstrągówce

 

W 1946 roku powstał w Pstrągówce kościół jako tymczasowa kaplica dojazdowa parafii Frysztak. Kościół został zbudowany z poniemieckich baraków wojskowych pozostawionych przez okupanta w Stępinie. Ks. Wojciech Blajer, proboszcz z Frysztaka, ofiarował do powstającego kościoła obraz Matki Bożej Królowej, pochodzący z dawnego kościoła parafialnego we Frysztaku. Poświęcenie kościoła w Pstrągówce miało miejsce 11.08.1946 roku. W 1959 roku Biskup Przemyski erygował parafię w Pstrągówce. W 1966 roku na wieży kościoła umieszczono spiżowy dzwon o wadze 220 kg. Świątynię rozebrano w 2008 roku, a w jej miejscu wzniesiono nowy kościół i przeniesiono do niego zabytkowe elementy wyposażenia m.in. ołtarz z II połowy XVIII w.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl