Wyszukiwarka

Zamczysko w Przeczycy

Przy granicy z Jodłową znajduje się porośnięte lasem wzgórze nazywane Zamczyskiem. Żywa tradycja ludowa utrzymuje, że stał tu niegdyś obronny zamek. W okolicy w czasie prac polowych znajdowano czasem różne przedmioty służące niegdyś mieszkańcom tej osady (między innymi groty do strzał). Badania archeologiczne prowadzone w latach sześćdziesiątych potwierdziły istnienie w tym miejscu grodziska datowanego na IX-X w. n.e. Ślady pobytu człowieka są znacznie wcześniejsze – sięgają wczesnej epoki rzymskiej lub nawet epoki brązu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl