Wyszukiwarka

Kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Jodłowej Górnej

 

Projektantem i budowniczym kapliczki był Stanisław Proszowski – utalentowany rzeźbiarz, autor krzyża zdobiącego główny ołtarz kościoła parafialnego w Jodłowej Górnej. Kapliczka powstała z inicjatywy rodzin Kwiatkowskich i Lesiaków w 1945 roku jako wotum dziękczynne za szczęśliwe wyjście z wojennych zagrożeń i zakończenie konfliktu. W jej wnętrzu autor umieścił ołtarzyk (utrzymany w neogotyckiej stylistyce), a właściwie retabulum ołtarzowe w formie płaskorzeźbionego tryptyku z krzyżem, popiersiami Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa oraz adorującymi aniołami.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl