Wyszukiwarka

Zespół pałacowy w Brzyskach

 

Zespół Pałacowy rodziny Kotarskich wraz z zabytkowym parkiem zaliczany jest do zabytków architektury o najwyższych walorach kulturowo – krajobrazowych. Wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (A-327 z 1968 roku). Położony jest na wzniesieniu w centrum wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego, zbudowany został z cegły w połowie XIX wieku w stylu neorenesansowym. Część środkowa jednokondygnacyjna, skrzydła boczne dwukondygnacyjne. Pałac powstawał w dwóch podstawowych fazach. W pierwszej fazie powstała część środkowa z arkadową loggią od zachodu i wielobocznym ryzalitem od wschodu (o cechach monachijskiego stylu arkadowego I połowy XIX wieku). Inicjatorem budowy był Karol Kotarski, właściciel Brzysk od 1831 roku. Rozbudowę obiektu przeprowadził syn Karola Kotarskiego - Stanisław Kotarski. W tym czasie powstały skrzydła boczne (północne i południowe). Prawdopodobnie projekt rozbudowy opracowany został przez Filipa Pokutyńskiego.

Pierwszym właścicielem dworu był Karol Kotarski, który w latach trzydziestych XIX wieku nabył Brzyska, Ujazd i Kłodawę. Następnie dwór był w posiadaniu Stanisława Kotarskiego, po którym dziedziczką została jego jedyna córka Helena wraz z mężem hrabią Marianem Łosiem. Pod koniec wojny, kiedy zbliżał się front, we wsi i dworze kwaterowali Niemcy. Pozostawienie bez nadzoru majątku po śmierci hrabiny Heleny Łosiowej spowodowało jego rozgrabienie.

Po wojnie obiekt zmieniał wielokrotnie użytkowników. Obecnie dwór pozostaje własnością gminy po tym jak 17 lutego 1992 roku wojewoda krośnieński stwierdził nabycie przez Gminę Brzyska z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej zespół parkowo-pałacowy o powierzchni 2,31 ha. Kubatura wnętrza przekracza 7,5 tys. m3, a powierzchnia użytkowa to 650 m2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl