Wyszukiwarka

Taras widokowy w Tułkowicach

  

We wsi Tułkowice nie zachowało się zbyt wiele obiektów mogących być nazwanych zabytkami. Jedynymi zabytkami wsi są kapliczki i krzyże przydrożne. Kapliczka koło domu Antoniego Wajdy – prawdopodobnie najstarsza kapliczka z 1901 roku, znajdująca się na samym początku wsi, ufundowana przez Walentego Wajdę. jest to jeden z obiektów najbardziej rozpoznawalny i kojarzony z Tułkowicami. Figurka znajduje się na tle rozgałęzionej, dwupniowej starej lipy.

Miejscem, które ze względu na swoje funkcje i położenie ma szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb społecznych w miejscowości Tułkowice jest pole biwakowe z punktem widokowym – na obszarze Trójwsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl