Wyszukiwarka

Kościół pw. Niepokalanego Serca w Pustynach

 

Budowa Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Pustynach rozpoczęła się w czerwcu 1994 r. Poświęcenia placu pod budowę dokonał ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, rodak z Pustyn. Plany kościoła wykonał i prace nadzorował Fryderyk Liput z Pustyn. W 1998 r. w czerwcu ks. arcybiskup Józef Michalik konsekrował nową świątynię, a kilka tygodni potem ustanowił parafię, w skład której weszły Pustyny, należące dotąd do parafii w Krościenku Wyżnym i Zalesie – cząstka parafii Targowiska. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Misiak, a w dwa lata później obecny ks. Tadeusz Osiński.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl