Wyszukiwarka

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Polanach - dawna cerkiew

  

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Złotoustego wzniesiona została w 1914 r. wg projektu architekta Rudnickiego z Lwowa i z pomocą finansową łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Budowla wzorowana na cerkwiach kijowskich, murowana na planie krzyża greckiego z ogromną centralnie położoną kopułą. W założeniu dekoracja świątyni miała być bardzo bogata.

Podczas I wojny światowej część budynku została uszkodzona, a w 1944 r. w trakcie II wojny, cerkiew została częściowo zburzona. W 1949 r. dekretem Starostwa Powiatowego Krośnieńskiego cerkiew przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu. Nie podjął on jednak odbudowy. Nabożeństwa odprawiano w domach prywatnych, a następnie w wybudowanej z desek kaplicy. W 1960 r. gospodarz z Polan Jan Gałczyk rozpoczął starania o powołanie we wsi parafii prawosławnej i odbudowę cerkwi. Rozpoczął się trwający w Polanach wiele lat spór o świątynię. W 1966 r. władze zgodziły się na utworzenie parafii prawosławnej w Polanach i przekazały jej budynek. Remont, znów z pomocą finansową Ameryki, zakończono w 1971 r. Wtedy też rozebrano kaplicę rzymskokatolicką, co nasiliło konflikt. W 1972 r. katolicy zniszczyli część wyposażenia cerkiewnego i przejęli świątynię. W 1982 r. sąd orzekł wspólne użytkowanie budynku, do którego jednak nigdy nie doszło. Spór przycichł po śmierci Gałczyka i wyjeździe proboszcza. W 1992 r. biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej zezwolił na wspólne użytkowanie cerkwi przez dwie parafie: rzymskokatolicką (miejscową) oraz greckokatolicką (z siedzibą w Zyndranowej), co przyczyniło się do ustania sporów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl