Wyszukiwarka

Zabytki pilźnieńskiego rynku

 

Miasto Pilzno nazywane królewskim istnieje od 1354 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny rycerzowi Dobiesłoawowi. Najtrwalszym śladem przeszłości, tradycji, wydarzeń historycznych związanych ze skrawkiem tej Ziemi są zabytki architektury.

Będąc na rynku w Pilźnie warto zwrócić uwagę na stojącą w jego centralnej części kamienną Figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1883 roku. Jak już wcześniej wspomnianio na szczególne zainteresowanie zasługuje również kamienica Sisla z XVIII w., którą łatwo rozpoznać po elewacji frontowej pokrytej glazurowaną, żółtą cegłą. W zachodniej części rynku znajduje się atrakcyjny zespół murowanych jedno i dwukondygnacyjnych budynków w zabudowie zwartej z XIX wieku.

Jednak najcenniejszymi zabytkami znajdującymi się tuż przy pilźnieńskim rynku są dwa kościoły: farny – pw. św. Jana Chrzciciela i karmelicki – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jest najcenniejszym i najokazalszym zabytkiem architektury w regionie. Został wzniesiony w stylu gotyckim w niedługim czasie po lokacji miasta (1354). Na przestrzeni wieków świątynia była rozbudowywana i powiększana. Warto zajrzeć do jej wnętrza, w którym wzrok przyciągają przepiękne ołtarze. Na szczególną uwagę zasługuje wykonany z białego piaskowca ołtarz główny z 1887 roku. Z XVIII wieku zachowała się w kościele ambona nakryta baldachimem, rokokowy chór, organy oraz krucyfiks w kruchcie pod wieżą. Najcenniejszym zaś zabytkiem jest umieszczona w prezbiterium późnogotycka drewniana polichromowana Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem – osobno z ok. 1500 roku. Obejście kościoła to dawny, istniejący od początków parafii do 1784 r., przykościelny cmentarz. Tu spoczywają szczątki średniowiecznych rycerzy, okolicznej szlachty, duchownych, mieszczan i wielu osób związanych z miastem.

Sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie - Kościół wybudowano w 1410 roku za sprawą króla Władysława Jagiełły i pierwszego przeora klasztoru o. Filipa. Dekret ogłaszający Klasztor Ojców Karmelitów w Pilźnie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia wydał w 2006 roku ordynariusz tarnowski. Sanktuarium zasługuje na szczególną uwagę ze względu na znajdujący się w nim cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Namalowany na desce ok. 1655 r. wizerunek ozdobiony jest srebrnymi sukienkami wykonanymi według projektu samego Jana Matejki. Wnętrze kościoła zdobi figuralna i ornamentalna polichromia z 1866 roku autorstwa Jakuba Gucwy. W kaplicach znajduje się dekoracja malarska Z. Gidlicza i S. Westwalewicza. Wystrój malarski stanowi tło do wyposażenia pochodzącego z XVII i XVIII wieku, którego centrum stanowi późnorenesansowy ołtarz główny obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej i rokokowym tabernakulum. Na uwagę zasługuje również zespół klasztorny z 1841 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl