Wyszukiwarka

Źródło wody siarkowej (śmierdzące źródełko)

 

Interesującym obiektem leżącym na wschodnim zboczu Liwocza jest źródło wód mineralnych, wód siarkowych, zasilające jeden z bezimiennych potoków spływających do rzeki Wisłoki. Źródła siarkowe są identyfikowane i oznaczane w terenie częściej od innych z racji swojego charakterystycznego zapachu i zabarwienia dna wypływających z niego cieków wysadami siarkowymi lub koloniami bakterii związanymi z tym specyficznym środowiskiem. Źródła te mogą być wykorzystywane w celach leczniczych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl