Wyszukiwarka

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Pilźnie

 

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” w Pilźnie zostało zostało zorganizowane w roku 1894. Jego założycielem był Tytus Budzisz Boynowski, notariusz i burmistrz pilzneński. Trzynaście lat później zarząd podjął uchwałę o budowie siedziby Towarzystwa, zlecając jednocześnie opracowanie jego planów Teodorowi Talowskiemu (1857-1919), jednemu z najwybitniejszych architektów krakowskich przełomu XIX i XX wieku. Budowa owej “sokolni" trwała niespełna dwa lata i 20 października 1908 roku nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Tak doszło do powstania w Pilźnie okazałej budowli, stanowiącej atrakcyjny zabytek Ziemi Pilźnieńskiej.

Jest to piętrowy obiekt wybudowano na planie wydłużonego prostokąta z parami parterowych przybudówek po bokach. Budynek posiada ściany z surowej cegły oraz zaaranżowaną w duchu północnoeuropejskiego renesansu, zwróconą w kierunku północnym fasadę. Korpus budynku wypełnia sala gimnastyczna. Obecnie służy on reaktywowanemu Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Gmina Pilzno pozyskała środki na rewitalizacje budynku, która zakończyła się w 2012 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl