Wyszukiwarka

Folwark Golcówka w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Założony w XV wieku przez cystersów. Był największym w tym rejonie folwarkiem, a o jego ważności świadczy fakt, że przeniesiono tam z Dobrzechowa dwór opata; był również miejscem urzędowania sędziego cystersów.

Do dziś zachowały się pozostałości głównego budynku dworskiego oraz elementy budynków gospodarczych, nie zachował się spichlerz, który spłonął przed II wojną światową. Z dawnych czasów zachowały się także drzwi dworskie, kafle, drzwi do pieca oraz drobne metalowe przedmioty.

W zachowanych pozostałościach zabudowań dworskich znajduje się obecnie mini skansen. Wśród eksponatów znajdują się m.in. przedmioty domowego użytku (zbiór maszyn do szycia z przyborami krawieckimi, żelazka na dusze, niecki, dzieżki, gliniane garnki), meble ludowe (kredensy, wieszaki, krzesła itp.) zbiór starych zdjęć ze szklanych negatywów oraz obrazy, militarne pozostałości ostatnich wojen (m.in. bagnety, manierki, hełmy), starodawne maszyny rolnicze, zabytkowe silniki stacjonarne, w tym potężny silnik młyński.

Rys historyczny

Wysoka Strzyżowska obecnie to scalone cztery wioski: Michałówka, Stodolina, Grodeczna oraz Golcówka, każda z nich posiadała swoje założenie folwarczne.

Wielce prawdopodobnym jest, że początki golcowieckiej budowli sięgać mogą drugiej połowy XV wieku, kiedy to ziemiami tymi zarządzali cystersi z Koprzywnicy. Świadczyć o tym może zapis kronikarza: „Opat Mikołaj Trebure zbudował dwór znaczny we wsi Wysoka”.

Koniec XVIII wieku to kres cysterskiej działalności na terenie Wysokiej, wieś na kilka lat przechodzi na własność rządu austriackiego. Kolejnym właścicielem dóbr Wysockich zostaje właściciel pobliskiego Strzyżowa Ignacy Skrzyński.

Ostatnim właścicielem Wysokiej, w tym folwarku Golcówka był Władysław Michałowski, do roku 1912 prowadził tam przeniesioną później do Dobrzechowa gorzelnię. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej sprzedał swoje posiadłości Żydom, którzy sukcesywnie rozprzedawali je okolicznym chłopom. Jako ostatni przed wybuchem II wojny światowej sprzedany został dwór na Golcówce. Obszar folwarku podzielony został na cztery parcele, wtedy to prawdopodobnie została wyburzona środkowa część dworu. Do dnia dzisiejszego dotrwały dwie części dworu oraz przebudowane stajnie dworskie.

 

Co składa się na zbiory?

Na ekspozycję składają się przedmioty pozyskane głównie na terenie powiatu strzyżowskiego są to m.in.:

- narzędzia kowalskie,

- narzędzia stolarskie,

- zabytkowe maszyny rolnicze,

- zabytkowe silniki stacjonarne,

- przedmioty codziennego użytku (maszyny do szycia, żelazka, przybory kuchenne itp.),

- pamiątki ostatnich wojen i wiele wiele innych.

Pomysł na tego typu działalność zrodził się z pasji zbierania przedmiotów nadgryzionych zębem czasu. Zgromadzona kolekcja antyków mieści się w klimatycznych zabudowaniach dawnego folwarku. Znaczna część kolekcji to przedmioty obecnie już zapomniane, więc tym bardziej warto zapoznać się z ich przeznaczeniem, nazwami czy poznać zawody, które je wykorzystywały. Folwark oferuje nie tylko zwiedzanie, ale również jest możliwość sesji fotograficznych, które w ostatnim czasie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Zwiedzanie po umówieniu tel. 663 164 669, 605 060 995.

Adres: Wysoka Strzyżowska 183

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl