Wyszukiwarka

Projekt pt. Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem, o akronimie ATLAS obejmuje teren działania trzech sąsiadujących ze sobą Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie "Subregion Magurski ­ Szansa na Rozwój" (gminy: Nowy Żmigród i Krempna), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" (gminy: Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek i Pilzno) oraz Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania (gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna i Krościenko Wyżne). Projekt zrealizowany w ramach Działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej na obszarze działania Partnerów poprzez oznaczenie w partnerstwie miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczenie szlaku turystycznego, utworzenie obiektów małej architektury oraz realizację zadań informacyjno-promocyjnych. Przedsięwzięcie polegało m.in. na wyznaczeniu na terenie każdej z gmin wchodzących w skład LGD, miejsc atrakcyjnych turystyczne i oznaczenie ich tablicami informacyjnymi, zawierającymi opis, zdjęcie i mapę gminy. Miejsca te połączono w jeden szlak turystyczny prowadzący przez obszar Partnerskich LGD oraz opisano je w wydanym przewodniku "W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki".

Dodatkowo na potrzeby projektu powstała strona internetowa www.projektatlas.eu, która zawiera kompletne informacje o atrakcjach turystycznych i jest urozmaicona o panoramy sferyczne pozostałych miejsc atrakcyjnych turystycznie, które nie zostały oznakowane tablicami.

W ramach realizowanego zadania w każdej gminie zamontowano drewnianą altanę wypoczynkowo-informacyjną, umiejscowioną w miejscu dostępnym dla mieszkańców i turystów. Umożliwiając im wypoczynek podczas korzystania ze szlaku. Altany wyposażono w tablice informacyjne zawierające dane o projekcie, jak też mapki z oznaczonymi na nich atrakcjami i walorami turystyczno-krajobrazowymi danej gminy.

Poruszając się z terenu Subregionu Magurskiego w kierunku LGD "LIWOCZ", wyznaczono kilka miejsc wartych zwiedzenia poza obszarem realizacji projektu, a znajdujących się na trasie łączącej te tereny (zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu, Bazylikę Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu oraz Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy).

Liczymy, iż zrealizowane działania w ramach Projektu "ATLAS" przybliżą Państwu walory przyrodnicze i kulturowe naszego terenu i zachęcą do odwiedzenia i spędzenia wielu, miłych chwil, które na długo pozostaną w pamięci.

Życzymy Państwu miłego odpoczynku wśród licznych atrakcji przyrodniczych, obiektów zabytkowych i sakralnych oraz przyjemnego korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl