Wyszukiwarka

Rynek frysztacki wraz z figurą św. Floriana

  

Rynek z pomnikiem św. Floriana był i jest centralnym miejscem Frysztaka. Obecnie jest to Plac Św. Floriana, który został przebudowany w 2009 r., przywracając mu pierwotną świetność. Przy tej okazji pomnik św. Floriana (powstały w 1901 r.), został przeniesiony w miejsce, gdzie się znajdował według najstarszych zapisków. Figurę ufundowali mieszkańcy miasta. Frysztak od wieków zawsze posiadał pomniki tego świętego, miał on chronić mieszkańców przed pożarami. Obok rynku znajduje się wiele zabytkowych kamienic.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl