Wyszukiwarka

Żródło "Mieczysław" w Czarnorzekach

 

Źródło „Mieczysław” położone jest na stoku o ekspozycji południowej, w masywie Suchej Góry, przy ścieżce przyrodniczej Strzelnica – Sucha Góra, nad sztolnią „Nad Czają I”. Ma ono charakter oczka wodnego o powierzchni prawie 25 m kw. (5 m x 5 m) przy głębokości 8 metrów. Źródło powstało w miejscu dawnej eksploatacji piaskowca w głębokim wyrobisku, w którym wybiła woda. Otoczenie źródła stanowi zwarty drzewostan, na który składają się buki, brzozy i sosny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl