Wyszukiwarka

Kaplica grobowa Mycielskich i aleja grabowa w Wiśniowej

 

Kaplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej - neoromańska, wzniesiona po 1901 roku staraniem Walerii z Tarnowskich wg projektu architekta Zygmunta Hendla. Wewnątrz znajdują się : popiersie Chrystusa (koniec XV w.), płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (ok. połowy XV w.), obie wmurowane w ścianę, ołtarz oraz obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, malowany na desce z I połowy XVII wieku. Przez kilkadziesiąt lat kaplica służyła miejscowej ludności jako kościół parafialny. Dziś odzyskała swoją pierwotną funkcję, jest mauzoleum rodziny Mycielskich.

Aleja grabowa jest zwieńczeniem północnej strony parku dworskiego. Aleję tworzą wielowiekowe drzewa. Wg niektórych źródeł początkowo zasadzono 365 grabów, symbolizując ilość dni w roku. Informacje te nie są do zweryfikowania, gdyż do dziś zachowała się tylko część drzew. Duża aleja grabowa usytuowana jest prostopadle do bryły Kaplicy Mycielskich, stanowiąc tym samym jej swoisty przedsionek. Obiekt ten został odrestaurowany w 2012 r. Powyżej pałacu znajduje się krótka aleja grabowa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl