Wyszukiwarka

Cmentarz wojenny nr 226 w Zawadce Brzosteckiej

 

W lesie zawadzkim niedaleko krzyżówki drogi krajowej 73 z drogą do Przeczycy znajduje się cmentarz z I wojny światowej nr 226. Sam cmentarz rozciąga się na zboczu wzgórza, którego spadek zniwelowano w trakcie prac w 1916 r. tworząc niewielkie tarasy. Groby ułożone są w rzędach symetrycznie do schodów prowadzących do głównego pomnika. Tworzy go betonowy krzyż dużych rozmiarów.

Cmentarz został zbudowany według projektu por. Rossmanna. Spoczywa tu 137 żołnierzy, w tym 105 austro-węgierskich i 32 rosyjskich, poległych 7 maja 1915 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl