Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy

 

Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy został wybudowany w latach 1904-1906. Inicjatorem i budowniczym kościoła był ówczesny proboszcz Ks. Jan Kłos. 7 lipca 1906 r. świątynia została konsekrowana przez biskupa Józefa Fischera, sufragana z Przemyśla. Kościół wybudowano według planu architekta Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim, trzynawowy, na planie krzyża rzymskiego. Wyposażony został w trzy piękne, neogotyckie ołtarze. Ołtarz główny oraz NSPJ wykonane zostały we Lwowie, natomiast piękne figury świętych, w liczbie 15, wyrzeźbione w Tyrolu. Ołtarz poświęcony Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, stylem neogotyckim koresponduje z ołtarzem głównym. Z tyłu ołtarza znajduje się napis: "Ten ołtarz wykonał w robocie stolarskiej Ryniewicz Joachim w rzeźbie Konrad Trepezycki w Bochni 1906". W centrum ołtarza umieszczona jest śliczna figura Niepokalanej, z koroną z dwunastu gwiazd na głowie, depcząca węża. Po bokach stoją dwie figury: św. Kazimierza Królewicza i św. Jana z Kęt. W zwieńczeniu znajduje się figura św. Józefa Oblubieńca NMP z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

Podczas działan wojennych okupant zabrał dzwony z wieży kościelnej. Jednak już w roku 1946 odlano dzwon „Stanisław”, w odlewni Felczyńskich w Przemyślu, zaś w kolejnych latach staraniem Ks. Ludwika Sieradzkiego, zakupiono dwa nowe dzwony „Maryja” o wadze 255 kg i „Jadwiga” ważący 86 kg.

W 2004 r. staraniem proboszcza Ks. Czesława Szewczyka, obok kościoła wybudowano grotę Maki Bożej z Lourdes, która została poświecona przez O. Zbigniewa Pałysa, Superiora Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Dębowca. Odkryto również zamurowany witraż, uszkodzony podczas działań wojennych, z ornamentyką liściastą, podświetlający główny ołtarz. Renowację witraża przeprowadziła Huta Szkła w Jaśle. Przebudowie poddane zostało również prezbiterium z ołtarzem soborowym, według projektu profesora Politechniki Krakowskiej dra Andrzeja Kadłuczki. Renowację ołatrzy przeprowadził miejscowy artysta Meczysław Burda, który przy współpracy z artrystą Ryszardem Ochałkem odnowił polichromię wnętrza świątyni.

W parku przykościelnym znajduje się 20 kaplic różańcowych, oraz kaplica Matki Bożej Fatimskiej według projektu arch. Macieja Trzódka z Nowego Sącza, których budowę wspierali sponsorzy. Poswiecił je, 7 października 2004 roku Bp Ordynariusz Kazimierz Górny. W roku 2005 generalnemu remontowi poddane zostały organy zasługujące na szczególną uwagę. Pochodzą one z 1891 roku. Jest to instrument 9 głosowy o frakturze mechanicznej, firmy Jana Śliwińskiego ze Lwowa. Renowacji poddano również mury zewnętrzne świątyni, a wieże pokryte zostały taśmą miedzianą. W następnym roku wzniesiono figury Patronów Parafii: św. Jadwigi i spiżową św. Stanisława BM. W kolejnych latach, wzniesiono kapliczkę Matki Bożej Saletyńskiej, pomnik Jana Pawła II. Zaś w ogrodzie plebańskim powsta.ła Droga Krzyżowa i Droga Światła.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl