Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym

  

Kościół pod wezwaniem św. Marcina został wzniesiony w latach 1908–1910. Poświęcony w 1910 r., a konsekrowany przez św. Józefa Sebastiana Pelczara, pochodzącego z sąsiedniej Korczyny, 30.V 1912 r.  Jest to drugi kościół w historii 650 letniej parafii.

Pierwszy kościół, drewniany, liczący sobie ponad 500 lat okazał się za mały na potrzeby Parafii, w której liczba wiernych znacznie się powiększyła. Ponadto, Wisłok tak podmył wzgórek, na którym stała stara świątynia, że zagrażało to jej zawaleniem. Opracowanie projektu nowego kościoła wykonał architekt lwowski Teodor Talowski. Poświęcenia kamienia węgielnego pod świątynię dokonał gwardian oo. Kapucynów z Krosna o. Ignacy Kolbusz 16 maja 1908 r.

W roku 1910 w wigilię uroczystości św. Marcina, po nieszporach odprawionych w starym kościele, ruszyła procesja do nowej świątyni. Poprowadził ją ks. Infułat Jakub Federkiewicz. On tez poświęcił dwa nowe dzwony – większy ważył 946 kg, a mniejszy 543 kg. Po poświęceniu parafianie wciągnęli je na wieżę i zawiesili.

Ze starego kościoła przeniesiono ołtarze boczne i organy. 29–31 maja 1912 r. ówczesny Ordynariusz diecezji ks. bp Józef Sebastian Pelczar, dokonał wizytacji parafii Krościenko i konsekracji nowego kościoła.

Wielki ołtarz do kościoła wykonał rzeźbiarz Andrzej Lenik z Krosna. Boczne ołtarze przeniesione ze starego kościoła zastąpiono nowymi, dostosowanymi do stylu kościoła. Ołtarz Matki Bożej wykonał Andrzej Lenik przy pomocy Kędzierskiego. Ołtarz Serca Pana Jezusa ufundowała hr. Maria Bocheńska ze Lwowa. Kościół otrzymał także piękną boazerię dębową, na którą złożyli ofiarę Filip Tomkowicz i parafianie. W roku 1936 polichromię kościoła wykonał Jan Henryk Rosen ze Lwowa.

W czasie II wojny światowej zostały uszkodzone wieża i witraże. Dwa dzwony odlane w 1921 r. zabrali Niemcy (pierwsze zabrali Austriacy w 1918 r.). Po wojnie ufundowano nowe trzy dzwony, nowe organy i nową drogę krzyżową. Stare organy przekazano do kościoła parafialnego w Dębowcu k. Jasła, a starą drogę krzyżową do zabytkowego kościoła w Bliznem. Nową drogę krzyżową wymalował malarz krośnieński Kochanek. W 1995 r. pokryto wieżę kościoła blachą miedzianą, a w 2004 r. wymieniono konstrukcję na małej wieżyczce i także pokryto ją miedzią.

W roku 1999 odnowiono i zakonserwowano polichromię kościoła. Generalnej konserwacji poddano również organy, wymieniono instalację elektryczną, przebudowano zupełnie ogrodzenie kościoła, wylewając pod nie żelbetonowe fundamenty, a w 2007 r. położono w prezbiterium granitową posadzkę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl